ยินดีต้อนรับสู่ซูลองสปริง

ผลิตภัณฑ์

สปริงแรงดึงสามารถดูดซับและเก็บพลังงานได้ ภายใต้ความตึงเครียดบางอย่างหรือไม่มีความตึงเครียดสถานะเริ่มต้นของฤดูใบไม้ผลิความตึงเครียดจะกําหนดความหนาแน่นของฤดูใบไม้ผลิความตึงเครียด เมื่อใช้สปริงความตึงปลายทั้งสองมักจะได้รับการแก้ไขกับส่วนประกอบอื่น ๆ และเมื่อส่วนประกอบเหล่านี้ถูกแยกออกขดลวดของสปริงความตึงเครียดจะอยู่ใกล้กันเพื่อสร้างแรงดึงที่แข็งแกร่งซึ่งจะเชื่อมต่อส่วนประกอบเหล่านี้เข้าด้วยกัน